کارخانه آجر ساخته شده را دارد که به نوع تجهیزات در خرد کردن