است که در آن خط تولید شن و ماسه معدن کوچک وجود دارد