سنگ زنی سنگ آهن را می توان با آسیاب خشک انجام می شود