چرا معادن روباز به جای معادن زیرزمینی استفاده می شود