همین نکته در مرحله و ویژگی های شن و ماسه جدید شن و ماسه را شکست